Szolgáltatások és Szemléletek

Egyéni konzultáció
Csoportos tréningek

Coaching

Milyen területeken segíthet a Coaching?

 • Nehéz élethelyzetek megoldása
 • Konfliktusok, Elakadások feloldása
 • Sikeresség, Hatékonyság fokozása
 • Meglévő lehetőségek jobb kihasználása
 • Életszerepek közötti egyensúly megtalálása
 • Kreativitás fejlesztése
 • Önértékelés és Társas kapcsolatok javítása
 • Kiégés, Motivációvesztés kezelése
szobor

A Coaching egy olyan kreatív, inspiráló önismereti utazás, ahol a személyes képességeidre, erősségeidre, értékeidre helyezzük a hangsúlyt, segítve a továbblépést, az elakadások, problémák, konfliktusok megoldását. Az eredményességed megmutatkozik majd a stressz-, és kríziskezelésben, valamint a különböző élethelyzetek által előidézett változásokhoz való sikeres alkalmazkodásban. A Coaching feladat-, és célorientált. A Jelenben felbukkanó legfontosabb eseményekből indulunk ki és a problémák, konfliktusok gyors megszüntetésére vállalkozunk „Itt és Most”, amihez tudatosítjuk az erőforrásokat, erősségeket, lehetőségeket és a célokat. A pozitív érzelmek átélése, a pozitív erősségek és magatartások gyakorlása, fejlesztése révén nő a kreativitás, a kitartás, a teljesítmény. A pozitív emóciók révén javul a tanulás-, a feladat-, és a problémamegoldás eredményessége.

Stresszkezelés

A stressz egyrészről egy egyensúlyhiányos állapot, másrészről pedig egy üzenet az idegrendszerünk felől, ami azt szeretné közölni velünk, hogy nem a saját utunkon járunk, valaki más életét éljük. Hogy kiét? Egy tekintélyszemélyét, akinek a megoldásait, a világképét elfogadtuk a múltban és automatikusan működtetjük a jelenben.

Amikor tudatában vagyunk a stressznek, vagyis annak, amit a testünkben és gondolati szinten átélünk, akkor lehetőségünk van arra, hogy fejlesszük azokat a jártasságokat, amelyek több egyensúlyt biztosítanak az életünkben.

iroda

Amikor stresszt élünk át, hajlamosak vagyunk önmagunkat a helyzettel, az érzelmeinkkel, a gondolatainkkal és a tetteinkkel azonosítani. Valahogy így: „Ez is csak velem történhet meg!” Csak én lehetek ekkora lúzer!” vagy „Mennyire elcsesztem az életemet!” Amikor stresszel szembesülünk, akkor az elménk hajlamos elrugaszkodni a valóságtól és automatikus gondolatokba és tettekbe menekülni.

Stresszkezelő programomban olyan ötlépéses technikával dolgozunk, amely segítségével lehetőséged nyílik felismerni a rád jellemző tipikus automatikus működéseket. Ahogy fokozódik tudatosságod, úgy nő meg az éber jelenléted, ami az automatikus megoldások helyett a te, saját megoldásaidat hozza fel a felszínre. Ehhez az első lépésünk az éberséggel vagy tudatos jelenléttel való megismerkedés, ami azt a célt szolgálja, hogy stabilizálja az elménket, csökkentsünk az aggodalmaskodást és olyan a testünkben zajló folyamatokat ismerhessünk meg, amelyek „itt és most” zajlanak. Nem akarunk megszabadulni a rossz érzésektől, nem kapaszkodunk a jó érzésekbe, hanem csak tisztán megfigyeljük, hogy épp milyen folyamatok mennek végbe bennünk. Elengedjük a velük való azonosulást. Képzeljük el, hogy a negatív érzések nem is jelentenek ránk akkora veszélyt, csak más nézőpontból kellene szemlélnünk őket!

Szomatodráma

Milyen területeken segíthet a SzomatoDráma?

 • Segíti, hogy ne eltávolodni akarjunk a saját testi érzeteinktől, hanem biztonságban érezzük benne magunkat
 • Lehetőséget ad, hogy megértsük azokat a minőségeket, ahogyan a testünk egyes részei, szervei próbálnak velünk kommunikálni
 • Személyre szabottan mutatja meg a különböző testi tünetek kialakulásának lehetséges lelki, érzelmi hátterét
 • Lehetőséget ad a kísérletezésre, annak a szabad megtapasztalására, hogy mi az, ami működhet és mi az, ami nem
 • Segíti a múltból „beragadt” érzelmi elakadások feloldását, a még jelenben is működő érzelmi mintázatok felismerését, tudatosítását, átélését
 • Visszaadja a saját testünkkel való együttműködés lehetőségét
 • Erősíti az öngondoskodást, a saját testünkkel kapcsolatban vállalt felelősséget
 • Elmélyíti a testi-lelki önismeretet, segít megismerni saját mozdulati terünket, ezáltal konkrét cselekvésre sarkall
 • Mobilizálja az öngyógyító folyamatokat
 • Elmélyíti az önismeretet és az önszeretetet
szobor

„A SzomatoDráma egy önismereti-öngyógyító módszer, melynek legfőbb jellemzői az egyszerűség, a játékosság, a természetesség, az érzelemgazdagság és a hatékonyság. A módszer elnevezésében a “szomato” utal arra, hogy – ha csak lehet – testi érzetekből, jelekből, tünetekből, elképzelésekből indul a Gyógyító Játék, és a folyamat során végig kiemelt jelentősége van a fizikai kontaktusnak, érintkezésnek, ölelésnek. A “dráma” szó a játékosságra, a “színpadi megjelenítésre (pl. egy szőnyeg, mint játéktér) és az érzelmi megélések hangsúlyos voltára utal.

A szomatodráma kis létszámú csoportban, egy Vezető segítségével lebonyolított folyamat, Játék. A Játéknak mindig van egy Főszereplője, és egy vagy több Szereplője, résztvevője.”

(Forrás: Dr. Buda László, A gyógyító játék vezetése)

Hiszek abban, hogy a testi-lelki gyógyulásunk alapja, hogy őszinte, mély kapcsolatban legyünk önmagunkkal. Ám az önmagunkkal való kapcsolatunk sokszor csak a fejünkben zajlik. Ok-okozati összefüggéseket keresünk, miértekre vadászunk, túl sok időt töltünk gondolataink, logikai következtetéseink társaságában. Figyelmen kívül hagyjuk testünk finom, ösztönös jelzéseit. Általában csak akkor veszünk róluk tudomást, ha már nagyon “kiabálnak”. Ha már fáj, “elromlott”, össze van zavarodva, de legalább is nem úgy működik, ahogyan kellene. A SzomatoDráma játék során lehetőségünk nyílik közelebb menni tüneteinkhez, megtapasztaljuk, hogy még a legfélelmetesebbnek hitt érzeteink is csak arra várnak, hogy őszintén együtt legyünk velük, ne meneküljünk tovább előlük.

Tudatos önkapcsolódás

Milyen területeken segíthet a Tudatos Önkapcsolódás?

 • Fokozatosan megtanít elfogadóvá lenni, együtt lenni azzal, amit éppen most, egyszerre sok szinten tapasztalunk, (látunk, hallunk, tapintunk, szaglunk, érzünk, gondolkodunk, cselekszünk)
 • Felismerhetővé válnak a nehéz élethelyzetekben megnyilvánuló automatikus működéseink, a „robotpilótánk” jellegzetes reakciói
 • Segít meglátni azokat a rosszul alkalmazkodó működéseinket, amelyek korábbi vagy nagyon korai (gyerekkori) sérülések, traumák nyomán alakultak ki
 • Egyre kevésbé akarunk függőségeinkbe menekülni a kellemetlen, nehéz jelenből, hiszen a pillanat intenzív megélése megóv a fájdalmakkal való azonosulástól („Nem az vagyok, ami történik velem.”)
 • Az önmegismerés, önfelismerés és önkapcsolódás által megtanulunk együtt érezni, együtt létezni magunkkal nehéz érzéseinkkel együtt. Ezáltal csökkenthető a distressz következtében fellépő szorongás, nehéz érzések

 

virág

A Tudatos Önkapcsolódás az önmegismerésünk első lépése. Megalapozza, hogy képessé váljunk arra, hogy megfigyeljük, mi történik a testünkben „Itt és Most”. A Jelenlét lehetőséget nyújt, hogy megismerjük gondolatainkat, érzéseinket és cselekvési szándékainkat. Képessé tesz, hogy őszinte kapcsolatot alakítsunk ki önmagunkkal, és egyre mélyebb ismereteket szerezzünk belső világunkról. A tudatos önkapcsolódás testérzeti, érzelmi, gondolati és cselekvési szinteken valósul meg. Hatására csökken az „agyalás”, a stressz és a szorongás, amelyek elsősorban azokból az automatikus reakcióinkból fakadnak, amelyeket soha nem kérdőjeleztünk meg és elhittük, hogy ezek alapján kell működtetni az életünket. Ezen automatikus reakciók felismerése és tudatosítása segítségével képessé válunk saját döntéseink meghozatalára és rugalmasan, egészségesen alkalmazkodni azokhoz az élethelyzetekhez, amelyek változásként jelennek meg az életünkben.      

A testi – lelki jóllétünk és gyógyulásunk alapja, hogy képesek legyünk önmagunkkal jól ápolt, életre szóló viszonyt kialakítani. Ahhoz, hogy ez a hosszú távú kapcsolat valóban meg tudjon valósulni, először is kapcsolatba kell kerülnünk önmagunkkal. Meg kell ismerni gondolatainkat, érzéseinket, testi érzeteinket, cselekvési szándékainkat. Ennek a megismerkedésnek az alapja az őszinteség. Az őszinte együttérzés magunkkal, a saját testi és érzelmi világunkkal, éppen ott, ahol most tartunk, és ahogy az most megengedődik. Elfogadni azt, hogy mostanra a saját belső világunkká vált mindaz, amit eddigi utazásaink során tanultunk és tapasztaltunk a környezetünk által önmagunkról és a világról. Továbbá meglátni, hogy a bennünk élő egyedi valóság mindaz, amit tükröződni látunk kapcsolatainkban, és azokban az eseményekben, amelyek velünk történnek. Amíg nem vagyunk tudatában ezeknek a kondicionált belső folyamatoknak, addig azon külső tényezők fogják irányítani az életünket és tükröződnek vissza élethelyzeteinkben, amelyeket korábban automatikusan elsajátítottunk a szűkebb és tágabb környezetünkben élő emberektől.